Čím sa vyznačuje ideálny opaľovací produkt?

Tipy ako si vybrať vhodný opaľovací prípravok

Odporúčania EWG štúdie k opaľovacím prípravkom

Americká skupina EWG (Environmental working group), ktorá sa zameriava na výskum toxických chemikálií v životnom prostredí a ich dopad na naše zdravie, zverejnila svoju každoročnú štúdiu o opaľovacích prípravkoch v USA a Európe. Celkovo ohodnotili 1700 produktov z 292 značiek. Podelíme sa s Vami o ich zistenia a odporúčania, pretože niektoré odhalenia sú alarmujúce.

Pri analýze produktov dospela štúdia k zaujímavému poznatku.Opaľovacie prípravky vyrábané v Európe zabezpečujú až päťnásobne vyššiu UVA ochranu ako produkty z USA. Tento výsledok je dôsledkom EU regulácií, ktoré povoľujú širší výber jednotlivých ingrediencií pre opaľovacie produkty (27 ingrediencií v EU oproti 17 v USA), ktoré sú zároveň aj menej škodlivé pre náš organizmus z hľadiska toxicity. EU tiež odporúča, aby výrobcovia opaľovacích krémov poskytovali UVA ochranu primeranú označeniu SPF (sunburn protection faktor), ktorý indikuje výšku nepriepustnosti UVB žiarenia. Napríklad SPF 20 blokuje asi 95 % UVB žiarenia.

Potvrdený je fakt, že opaľovacie prípravky zabraňujú spáleniu pokožky. Je však len veľmi málo známe nakoľko sú efektívne a bezpečné zo zdravotného hľadiska a do akej miery pôsobia ako prevencia proti rakovine kože. Ďalším poznatkom je, opaľovacie prípravky propagujúce vysokú ochranu s faktorom SPF 50+ nie sú účinnejšie ako tie s nižším faktorom (zatiaľ žiadne nezávislé testy nepotvrdili vyššiu účinnosť týchto prípravkov). Naopak, svojim spôsobom dávajú falošný pocit bezpečnosti a ľudia majú tendenciu nenatierať si pokožku pravidelne.

Niektoré analýzy tvrdia, že používanie opaľovacích krémov v posledných 30 rokoch mohlo dokonca vyvolať tvorbu melanómu. EWG potvrdila, že väčšina produktov používaných najmä v USA poskytuje veľmi nízku UVA ochranu, čo mohlo prispieť k zvýšenému výskytu melanómu. Rovnako krémy s obsahom formy vitamínu A nazývajúcou sa retinyl palmitate, môžu zvyšovať riziko rakoviny kože, ak sa používajú pravidelne počas slnenia.

Väčšina zdravotníckych inštitúcií a lekárov odporúča používanie opaľovacích prípravkov v kombinácii s ďalšou ochranou, ako napr. vyhýbanie sa poludňajšiemu slnku, nosenie oblečenia zakrývajúceho pokožku a slnečných okuliarov. EWG odporúča okrem spomínanej kombinovanej ochrany aj výber vhodného opaľovacieho krému s nízkym obsahom škodlivých syntetických látok, najlepšie na báze minerálov.

ČÍM SA VYZNAČUJE IDEÁLNY OPAĽOVACÍ PRODUKT

Ideálny opaľovací prípravok by mal kompletne zablokovať UVA a UVB žiarenie, ktoré spôsobujú spálenie kože i poškodenie imunity, urýchľujú pôsobenie voľných radikálov a tým proces starnutia pokožky. Poaplikácii na pokožku by mal efektívne pôsobiť niekoľko hodín a nemal by obsahovať škodlivé látky ani ich počas opaľovania vytvárať. Vôňa by mala byť ľahká a prípravok by mal po natretí zanechať príjemný pocit, aby ho zákazníci mohli použiť v dostatočnom množstve a v pravidelných intervaloch.

Asi vás neprekvapí, že takýto produkt v súčasnosti na trhu neexistuje. Ostáva nám voliť medzi opaľovacími produktmi obsahujúcimi vysoké množstvo škodlivých syntetických ingrediencií, ktoré po vystavení sa slnečnému žiareniu nie sú stabilné, penetrujú cez pokožku a môžu napríklad ovplyvňovať náš hormonálny systém a poškodiť kožné tkanivo. Medzi tieto patria najmä prípravky s vysokým SPF faktorom. Druhú voľbu predstavujú opaľovacie produkty na báze minerálov, najmä zinku a titania, ktoré ale často obsahujú nanočastice1. Na európskom trhu existujú aj produkty, ktoré používajú kombináciu oboch, t.j. zmes škodlivých látok obohatených o nanočastice zinku a titania. 

EWG analýza poukazuje na to,že použitie krémov bez zinku a titania znamená približne až o 20 % väčšie vystavenie pokožky UVA žiareniu a väčšieho množstva škodlivých ingrediencií, ktoré penetrujú cez pokožku, než aplikácia produktov na minerálnej báze.

Na základe výsledkov zverejnenej štúdie, EWG odporúča používanie minerálnych opaľovacích produktov, najlepšie v krémovej konzistencii, nakoľko tieto sú bezpečnejšie. Sú stabilné na slnečnom svetle, nepenetrujú cez pokožku do takej miery ako bežné prípravky a ponúkajú UVA ochranu, ktorá sa vo väčšine bežných produktov nenachádza, alebo je veľmi nízka. Pokiaľ možno, skúste sa vyhnúť minerálnym produktom obsahujúcim nanočastice. Momentálne neexistujú regulácie, ktoré by vyžadovali, aby použitie nanočastíc bolo uvedené na obale, no niektorí výrobcovia túto informáciu uvádzajú.

Ak nie ste fanúšikom minerálnych opaľovacích krémov, potom skúste krémy s avobenzone, alebo Tinosorb S, Tinosorb M a Mexoryl SX – posledné 3 ingrediencie sú rozšírené na európskom trhu.

Ako ochranu pred UVB žiarením EWG odporúča používať proti slnečný ochranný faktor okolo SPF 20-30. Ako už bolo spomenuté, prípravky s vyšším SPF faktorom nám vyššiu ochranu neposkytnú.

INGREDIENCIE KTORÝM JE LEPŠIE SA VYHNÚŤ

Škodlivé ingrediencie, ktorým by sme sa v opaľovacích produktoch mali vyhýbať sú látky, ktoré penetrujú cez pokožku a spôsobujú tzv. estrogénny efekt, t.j. narúšajú hormonálnu rovnováhu.

EWG uvádza tieto ingrediencie:

Oxybenzone- má preukázateľný estrogénny efekt a spôsobuje alergické reakcie najmä u detí.

4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC)- má dokázateľný negatívny dopad na hormonálnu rovnováhu.

3-Benzylidene camphor- má dokázateľný negatívny dopad na hormonálnu rovnováhu.

Octyl methoxycinnamate (OMC)- má estrogénny efekt a spôsobuje alergické reakcie.

Padimate O- má estrogénny efekt a spôsobuje alergické reakcie.

 

Záverom môžeme konštatovať že to, čo platí pri bio alebo prírodnej kozmetike, platí aj pri opaľovacích prípravkoch. Tzn. pri ich kúpe si vždy prečítajte zoznam použitých ingrediencií a uistite sa, že produkt zabezpečuje ochranu proti UVA aj UVB (SPF faktor) žiareniu.

Ak máte záujem o detailné výsledky štúdie a ohodnotenie jednotlivých produktov, môžete si ju pozrieť v angličtine tu: http://breakingnews.ewg.org/2011sunscreen/

______________________________________

1 Za nanočasticu sa považuje spravidla malý objekt, ktorého priemer má rozsah 1 - 100 nanometrov, teda približne 1/10.000 priemeru ľudského vlasu.Niektoré látky, ak sa nachádzajú v podobe tých najmenších nanočastíc, môžu byť vysoko reaktívne a môžu narúšať isté procesy, ktoré sú charakteristické pre bunkový cyklus. Ako sa veľkosť nanočastíc zmenšuje, počet správ o ich toxickosti narastá, no zatiaľ nie je jasné, či je ich zvýšená reaktívnosť škodlivá pre životné prostredie alebo bezpečnosť človeka. V každom prípade je lepšia prevencia, kým nemáme dostatočné množstvo dôkazov o ich neškodlivosti.

 

Zdroj: http://breakingnews.ewg.org/2011sunscreen/

Všetky práva vyhradené © 2011 OrganiCare
Všeobecné obchodné podmienky